ANONS SİSTEMLERİ NASIL OLMALI

2 Ekim 2019 0 Yazar: admin
ANONS SİSTEMLERİ NASIL OLMALI

Anons sistemleri nasıl olmalıdır. Herhangi bir duyuru veya açıklama yapılırken, konuşma sesimizi geniş alanlara ulaştıran sistemler olarak karşımıza çıkan anons sistemlerinde öncelikle ortamın gürültü düzeyinin ne olduğu tespit edilmelidir. Konuşma sesinden biraz fazla olacak duyuru sesleri duyulamayacağı gibi kalabalığın olmadığı noktalarda verilecek yüksek seslerde de yine problem çıkabilir.

Kullanılan mekânın kurumsallığının göstergelerinden bir tanesi olduğundan özellikle mikrofonla etkileşime giren hoparlörler nedeniyle ses yükselmesi ya da cızırtı şeklinde gürültülerin oluşmaması için, alıcı ve verici birbirinden uzak durmalı, mikrofonu kullanarak konuşacak kişinin ise mikrofona olan yakınlığı belirli bir aralıkta olmalıdır. Ses ayarları bir defa yapılan teçhizatla ilgisiz kişilerin ayarları bozmasını engelleyici tedbirler alınmalıdır.

Anons Sistemleri Genel Tanımı

Anons sistemleri ayrıca hafif müzik dinletilerinin bağlı olduğu sistemlere de entegre olabilir. Bu tür durumlarda anons verileceğini duyuran uyarıcı bir sesin uyarı öncesinde ve sonrasında verilmesi gerekir. Bu sayede uyarı ile ulaşılmaya çalışılan ve kitleye verilmek istenen mesaj daha etkili bir şekilde ulaştırılmış ve dikkat çekilme işlemi sağlanmış olur.

Anons sistemleri yukarıda bahsettiğimiz gibi ilgili firmanın kurumsallık düzeyi ile ilgili ip uçları vereceğinden az önce bahsettiğimiz gibi hafif müzik çalınan bir ortam değilse bile sadece anons için bile olsa terse tavan düzenine entegre edilmiş ve belirli aralıklarla dizilime sahip olan bir ses yeterliliğine sahip olmalıdır. Örneğin hastane gibi ortamlarda müzik olamaz ancak katlar arasındaki mesafeler veya alanların genişliği hesaplandığında yukarıda bahsettiğimiz gibi geneli kapsayan bir tertibat sahibi olmak gerekmektedir.

Diğer yandan açık havalarda yapılacak duyurularda ise duyuru küçük bir bölgede yapılacaksa megafon yardımı ile ve yüksek sesle yapılır. Ancak çok geniş alanlar için yapılacak duyurular için valilikler ve belediyelerin ilgili birimlerinden izin alınarak ve yine belirli ses düzeylerini aşmadan, bu iş için hazırlanacak araçlar yardımı ile cadde ve sokaklarda seyir halinde dolaşılarak anons gerçekleştirilebilir. Ayrıca çok önemli hallerin duyuruları için siren sistemleri de ülkemizde hemen her ilde yerleştirilmiş sistemlerdir.

Konumuzun temelini teşkil eden kapalı ortamlardaki anons sistemlerine dönecek olursak bu sistemin amacına göre planlanıp yukarıda bahsettiğimiz şekilde tasarlanması hem kurumsallığı ve hem de uygulamanın amaca ulaşmasını sağlayacaktır.