Cami Ses Sistemleri

7 Ekim 2019 0 Yazar: admin
Cami Ses Sistemleri

Cami Ses Sistemleri

Eski zamanlardan beri insarı ibadete çağırmak için farklı yöntemler uygulanmıştır .Müslümanlık ,Hristiyanlık , Yahudilik ve diğer tüm dinler bu çağrıyı farklı şekilde yapmıştır . Örneğin hristiyanlar bu çağrıyı çan ile yaparken müslümanlar bunu ezan ile yapmış ve diğer tüm dinlerden kendilerine özgü çağrı biçimleri bulmayı denemişlerdir .

Cami Ses Sistemleri Nasıl Olmalı?

Müslümanlığın ibadet çağrısı olan ezan ;eski zamanlarda müezzin denen kişinin yüksek bir yerden bağırarak sesini duyurmaya çalışmasıyla yapılırken bugünlerde gelişen teknoloji ile beraber bu sesin şehrin belirli kısımına duyurmaya yarayacak ses sistemleri icat edilmiştir .

Kullanılan ses sistemleri profesyonel olmalıdır .Profesyonel ses sistemleri ; partiler , düğünler  , mevlütler , okullar  , belediyenin ses sistemleri , konserler , sinemalar , kutlamalar , festivaller , evler ve camiler gibi alanlarda kullanılabilirler .

Günümüzde müezzinin sesinden canlıya da kayıt halindeki ezan belirli saatlerde okunması için gerekli olan ekipman ,ezanın kayıtlı olduğu ve içersinden selanın da okunduğu ekipman ve hoporlör sistemin den oluşur . Bunlar dışarıya ses vermek için gerekli olan ekipmanlardır .Aynı şekilde caminin içerisinde imamın da sesini duyurması gerekmektedir .Bunun içinse bir mikrofon ve hopörlör gerekir . Bu araçların caminin boyutu ve iç anfisine göre tercih edilmelidir .Cami nin içerisinde ses in cemaatin arkada kalanlarına kadar gidebilmesi için güçlü ve sesin net duyulabilmesi için kaliteli olması tercih edilmelidir .

Camiler de kulanılan ses sistemleri caminin içinde sesi homojen ve eşit yaymalı ,içerideki ses net olmalı , sürekli bakım isteyen ve düzenli olarak bozulan bir sistemi seçilmemelidir . Dışarısın da da genellikle aynı kurallar geçerli olmakla birlikte ,sesin daha da geniş alana yayınlanacağın dan daha da güçlü bir ses sistemi seçilmesi ile bu seçilen sistemin kulağı rahatsız edilecek tiz sesler çıkarmasın dan kaçınılmalıdır . Dış sistemin bozulması halinde ise ezanın veya selanın okunmaması ,okunan ezan veya selanın sesinin tiz çıkması , okunan ezan veya selanın sesini düşük çıkması gibi durumlar gerçekleşebilir . Çeşitli hoparlör mikrofon anfi iç ve dış ortam hoparlör ve ekipmanlarının  Bütün cami ses sistemlerini projelendirerek fenomen ses ışık ve otomasyon firmamızdan temin edebilirsiniz.